Folklistan

1. Skrota asylrätten

- Ge internationellt skydd i konflikternas närområde

Nuvarande asylsystem är trasigt. Det bygger på en omodern konvention som formulerades för hur migrationen såg ut under och efter andra världskriget. Det är hög tid att förändra den och skrota asylrätten. Istället bör internationellt skydd erbjudas i konflikternas närområde.

Nuvarande asylrätt har skapat den stora marknad för människosmugglare som är grunden för dagens mottagningssystem. Desperata människor riskerar sina liv på de farliga vägarna till Europa. Det är också ett system som gör att människor som saknar skyddsskäl tar sig till unionen.

FN:s flyktingkonvention formulerades 1951. Den är konstruerad efter hur migrationen och flyktingströmmarna såg ut i efterverkningarna av andra världskriget. I en värld som var långt mindre globaliserad och där flyktingar naturligt tog sig främst till sitt närområde. Flyktingkonventionen behöver rivas upp och formuleras efter hur migrationen ser ut idag och troligen ser ut i framtiden. 

Nuvarande asylrätt misslyckas med att ge skydd till de som är mest sårbara. Skydd får istället den som har råd att betala en smugglare samt har modet och fysisk kapacitet att ge sig ut på de farliga illegala vägarna till Europa. Generellt sett har det funnits en överrepresentation av unga män bland de som utnyttjar nuvarande system. 9 av 10 migranter som kommer de irreguljära vägarna in i EU har använt sig av en flyktingsmugglare.

Varje år drunknar tusentals människor i Medelhavet. Det senaste decenniet har över 20 000 migranter drunknat på vägen till Europa. Det är en tragedi som borde mana till ett slut på den hycklande politiken. 

Nästan 200 miljoner människor i andra delar av världen vill flytta till ett EU-land. 10 miljoner vill ta sig till Sverige. Det är ohållbart med ett asylsystem där det lönar sig att ta sig till ett specifikt land för att lämna in sin asylansökan. Istället bör internationellt skydd ges inom ramen för internationella samarbetsorgan. Där måste vidarebosättning i andra länder, som Sverige, helt styras av respektive lands egna beslut om kapacitet. Urvalet kan då också riktas till de personer som har störst skyddsbehov och minst möjlighet att återvända till sina ursprungsländer på sikt med ett ökat fokus på kvinnor och barn. Det vore ett mer rättfärdigt och humant asylsystem.

I en moderniserad asylrätt bör närhetsprincipen råda. Det är i konflikternas närområde som skydd främst ska erbjudas. För många kommer det att handla om tillfälligt skydd från krig eller förföljelse inom ramen för olika flyktingläger och mottagningscenter.

I EU har precis en ny asyl- och migrationspakt förhandlats fram. Det finns delar i den som är bra. Annat som är dåligt. Det är ett klassiskt utfall i EU-politiken. Pakten kommer visserligen innebära mindre invandring till Sverige. Men i allt väsentligt försöker den lappa ihop ett i grunden trasigt asylsystem. Det är en lösning som behandlar symptomen, inte sjukdomen i sig. Vi vill att EU nästkommande mandatperiod tar initiativ till att skrota asylrätten som den är formulerad idag. Att söka asyl ska fortsatt vara en mänsklig rättighet. Att söka asyl i ett specifikt land ska sluta vara det.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.