Folklistan

Kandidat- och volontärförsäkran

Till dig som kandiderar för eller är volontär för Folklistan inför EUvalet 2024

Som kandidat eller volontär för Folklistan förväntas du vara en förebild och sprida Folklistans valplattform och budskap på ett sakligt och respektfullt sätt. Inom en folkrörelse som Folklistan finns en bredd av åsikter men det finns också en  grundläggande kärna av värderingar som det inte är acceptabelt att bryta mot.

Den här kandidatförsäkran finns för att Folklistan ska vara en rörelse där alla kandidater har möjlighet att stå för sina egna åsiker, utvecklas och påverka. Därför är det viktigt för Folklistan att tydligt markera mot beteenden eller uttalanden som bryter mot våra grundläggande demokratiska principer och värderingar. Kandidatförsäkran är också ett sätt att försäkra att Folklistans politiska trovärdighet gentemot omvärlden uppehålls.

Tack för allt viktigt du gör och kommer göra för Folklistan!

När du undertecknar det här dokumentet innebär det att du intygar att du har kunskap om och förbinder dig till att hålla dig till riktlinjerna så länge du är kandidat eller volontär för Folklistan. Du förbinder dig också att godta de åtgärder som kommer att vidtas om du bryter mot försäkran.

Det innebär att du som kandidat eller volontär förbinder dig att:

● Verka för och i enlighet med grundläggande demokratiska värderingar och principer.

● Alltid i alla sammanhang ha respekt för den personliga integriteten, agera respektfullt i ord och handling och aldrig utsätta någon för trakasserier eller övergrepp i någon form.

● Inte uttrycka stöd för eller sympatisera med organisationer, stater, ideologier, idéströmningar eller enskilda individer som kränker mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, pressfrihet eller religionsfrihet. Detta gäller bland annat, men begränsas ej till organisationer, stater, ideologier, idéströmningar eller enskilda individer som är sexistiska, rasistiska, våldsbejakande eller extremistiska på något sätt.

● Skyndsamt meddela samt bistå Folklistan i de fall du själv eller andra kandidater eller volontärer i din närhet blir granskade på sätt som kan innebära att förtroendet för dig och Folklistan ifrågasätts – exempelvis i fall av polisanmälan – samt vid behov ta en paus från eller avsäga dig din kandidatur. Kandidat och volontärer är ej berättigade någon form av ersättning från Folklistan, om inte uttryckligen överenskommet i separat avtal.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.