Folklistan

Våra prioriteringar

Folklistan-Sara-Skyttedal-Jan-Emanuel

Våra prioriteringar

Folklistan-Sara-Skyttedal-Jan-Emanuel

Sätt gränser för EU

Vi är Folklistan. Vi är inget parti. Vi är en valsamverkan mellan människor med olika politisk bakgrund från höger till vänster som har tröttnat på hämmande partikulturer och partipiskor. Vi är en lista med fria, orädda röster. Folklistan är ett demokratiprojekt som syftar till att mobilisera och engagera vanliga människor. Få folk att lämna soffan och gå till vallokalerna för att de vill förändra på riktigt. Folklistan är en vital motkraft till den etablerade partipolitiken i Sverige. Vi ska öka valdeltagandet och värna Sveriges och de svenska väljarnas intressen i Europaparlamentet. I Europaparlamentet har enskilda ledamöter potential att utöva stort inflytande. Ibland mer än svenska ministrar. Men bara om de gör rätt saker. Denna möjlighet måste tas bättre tillvara för svenska skattebetalares bästa.

Vi vill representera Sverige i EU. Vi kommer se till svenska folkets intressen först. Vi behöver ett medlemskap som gynnar vårt land mer än idag. Genom att lägga din röst på Folklistan ger du också en röst för ett EU-medlemskap som omförhandlas så att Sverige kan stå utanför de delar av samarbetet som inte är till gagn för oss. Vi har tröttnat på det uppenbara slöseriet med folkets skattemedel. Vi vill säkerställa att vi får mer tillbaka för de pengar vi betalar till EU. Eller sluta betala.

Vi vet att det är svårt att förändra EU. Det kommer definitivt inte gå med företrädare som fastnat i hur samarbetet är utformat idag. Som representerar partier som har förändring av EU långt ner på sina agendor. En röst på oss kommer bidra till att etablerade partier vaknar upp. Folklistan kommer inte kunna förändra allt, men vi kommer kunna göra skillnad.

Vi kommer vara en röst som inte räds etablissemanget eller har partier som håller oss tillbaka. Vi kommer stå upp för det vi tror på utan att behöva ta hänsyn till interna partiintressen.

Vi vill inte att vanligt folks tillvaro ska kringskäras av en svällande EU-byråkrati med omfattande regelverk. Sverige kan inte tolerera en allt dyrare prislapp för EU-medlemskapet där vi som nettogivare betalar betydligt mer än vi får tillbaka. Samtidigt har Sverige accepterat och överimplementerat regelverk som motverkar svenska intressen. Som slår hårt mot bland annat småföretagare, bönder och bilägare. Som försvårar för viktiga industrier som skogsnäringen och gruvföretagen. Som vill stoppa det svenska snuset. Vi ska likt alla andra länder fokusera på de delar som är bra för oss och förhandla bort delar som försvårar och försämrar för våra medborgare och gör deras vardag sämre.

Svenska politiker har inte framgångsrikt representerat medborgarnas intressen i EU. De har misslyckats med att skydda dessa intressen och drivits med i den starka gravitationskraft av makt som centreras i Bryssel. Vi tappar inflytande kring allt fler politikområden. Fördragen måste ändras så att medlemsländerna kan välja att avstå från att vara del av en ständig maktcentrering utan ände. Medlemsländerna ska kunna välja att vara en del av olika nivåer av integration. Fortsätter unionen på den nuvarande vägen med ökad överstatlighet kommer samarbetet att slitas isär av nationernas dragkamper om makt och resurser. I en sån situation finns en stor sannolikhet att även Sverige måste lämna samarbetet. Vi behöver sätta gränser för EU. Det vore en bättre deal för Sverige, men också en bättre deal för Europa.

Folklistan kommer presentera 10 frågor som vi som kandidater är överens om att driva i Europaparlamentet. Vilka de kraven är kommer vi att presentera successivt under valrörelsen. De kommer då publiceras på denna sida.

1. Skrota asylrätten

Det nuvarande asylsystemet är trasigt, byggt på en föråldrad flyktingkonvention från 1951. Folklistan vill skrota asylrätten, begränsa människosmuggling och erbjuda skydd närmare konfliktområden.

2. Skicka brottslingar i fängelse utomlands

Folklistan föreslår ett nytt EU-direktiv för att medlemsländer ska kunna placera brottslingar i andra EU-länders fängelser, vilket minskar kostnader och ökar resursanvändningen effektivt.

3. Förbättra det europeiska djurskyddet

Vi vill förbjuda import av kött från länder som fuskar med djurskyddet. Folklistan vill se skärpta regler och bättre villkor för djur, samt stödja gårdsnära slakt för att minska långa transporter.

4. Rädda svenska modellen från EU

Sverige riskerar att förlora kontroll över sin välfärd och arbetsmarknad genom EU-lagstiftningar som påverkar lönebildningen, trots att detta är en nationell kompetens. Sverige bör kräva formella undantag från EU:s centraliserande arbetsmarknadspolitik för att skydda den svenska partsmodellen.

5. Rädda fiskbestånden i Östersjön

Fiskbestånden i Östersjön är kritiskt låga och vi riskerar tillgången av fisk till kommande generationer. Folklistan föreslår att förbjuda monstertrålare, minska industriella fiskekvoter och förenkla jakten på skarv för att skydda marin biodiversitet och främja hållbart kustnära fiske.

6. Riv upp landsbygdsfientlig lagstiftning

Folklistan kräver att delar av EU:s klimatpaket ”Fit for 55” rivs upp för att undvika överreglering. Vi förespråkar att utöka handeln med utsläppsrätter istället för att införa förbud och detaljregleringar, särskilt inom jordbruket och skogsbruket, för en mer kostnadseffektiv och flexibel utsläppsminskning.

7. Släpp snuset fritt i hela EU

Adoptera Sveriges framgångsrika modell för att dramatiskt minska rökningen i Europa. Med EU:s lägsta rökningsfrekvens tack vare tillgängliga och skattegynnade alternativa nikotinprodukter har Sverige visat att det går att rädda liv och stärka ekonomin. EU måste prioritera hälsa genom att erkänna och främja säkrare nikotinalternativ.

8. Bygg ett Fort EU

Folklistan vill stärka EU:s försvar genom att bygga säkerhetsbarriärer mot Ryssland och Belarus, öka Europeiska försvarsfondens budget, och samordna försvarsinköp. Vi föreslår också ökat stöd till ammunitionstillverkning och anpassningar av infrastrukturen för bättre försvarsmobilitet.

9: Starta ett europeiskt FBI

Den fria rörligheten inom EU är en fantastisk förmån, men den utnyttjas av kriminella och terrorister som hotar vår säkerhet. Ett europeiskt FBI är nödvändigt för att hantera dessa gränsöverskridande brottsliga nätverk. Europol måste få kraftigt utökade befogenheter och resurser för att effektivt bekämpa dessa hot och skydda våra medborgare.

10. Stoppa slöseriet - banta EU:s budget

EU:s budget kostar Sverige 45 miljarder kronor årligen. Mycket mer än vi får tillbaka. Trots löften från andra partier om att strama åt EU:s budget, fortsätter slöseriet. Coronafonden som dessutom antagits utöver den ordinarie budgeten är ineffektiv och medlen har visat sig gå till rena dumheter. Folklistan tycker vi borde få mer för pengarna vi lägger på EU.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.