Folklistan

GDPR

GDPR och Dataskyddspolicy för Folklistan.se

På Folklistan.se värnar vi om din integritet. Vi är åtagande att skydda dina personuppgifter och följa alla tillämpliga dataskyddslagar, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in information som är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster, förbättra din användarupplevelse och kommunicera med dig. Detta inkluderar:

  • Personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller när du använder vår webbplats, såsom namn, e-postadress, och kontaktinformation.
  • Information om din användning av vår webbplats, inklusive, men inte begränsat till, trafikdata och IP-adresser.


Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

  • Tillhandahålla och förbättra våra tjänster.
  • Skicka viktig kommunikation, inklusive bekräftelser, tekniska meddelanden och uppdateringar.
  • Förstå hur våra tjänster används för att förbättra dem.
  • Uppfylla rättsliga krav och skydda våra rättigheter.


Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter, förutom när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster, följa lagen, skydda våra rättigheter eller som du uttryckligen har samtyckt till.

Dina rättigheter under GDPR

Du har specifika rättigheter enligt GDPR, inklusive rätten till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning mot behandling och dataportabilitet. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Dataskydd och säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig utlämning eller åtkomst.

Cookies och spårningstekniker

Vi använder cookies och liknande teknologier för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Mer information om hur vi använder dessa teknologier finns i vår Cookiepolicy.

Ändringar i denna policy

Vi kan uppdatera denna policy för att återspegla förändringar i våra praxis eller för andra operativa, rättsliga eller regulatoriska skäl. Besök denna sida regelbundet för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter eller om denna GDPR-policy, kontakta oss på: [email protected]

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.